Universitat Rovira i Virgili

Sortides professionals

Els àmbits de coneixement en què es desenvolupa l'activitat del Màster en Tècniques Cromatológicas Aplicades es concreten en un ampli ventall de sortides professionals: