Universitat Rovira i Virgili

Beques

Descripció Tipus d'ajut

Beques Màster de la URV

Veure més informació

Matrícula

Beques d'Iniciació Docent i Investigadora en Departaments - BIDI

Veure més informació

Matrícula

Beques de règim general MECD

Veure més informació

Matrícula

Manutenció

Beques de col·laboració amb departaments del MECD

Veure més informació

Col·laboració

Ajuts DRAC a la mobilitat a la Regió Vives. DRAC formació avançada

Veure més informació

Mobilitat