Universitat Rovira i Virgili

Una aliança líder

Tres institucions líders en formació superior, la Universitat Jaume I, la Universitat de Girona i la Universitat Rovira i Virgili comparteixen des del curs 2006-07 experiència i recursos per a l'excel·lència del programa del Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades. Fes clic en els logos per a més informació sobre cada universitat.

A continuació, els coordinadors del Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades.

Antoni Roig (UJI)

Dr. Antoni Francesc Roig i Navarro. Professor Titular de Química Analítica del Departament de Química Física i Analítica de la Universitat Jaume I.

Les línies de recerca principals se centren en l'aplicació de la cromatografia acoblada a l'espectrometria de masses en els camps del medi ambient i l'anàlisi clínica. La investigació es dirigeix a la determinació tant de contaminants orgànics com d'espècies metàl·liques. L'espectrometria de masses de dilució isotòpica juntament amb la metodologia de quantificació de deconvolució de perfils isotòpics són els desenvolupaments més rellevants en ambdues línies de recerca.

És autor de més 50 articles de la seua especialitat, totes publicades en revistes indexades al JCR. Ha sigut investigador principal en 5 projectes de recerca i ha participat en altres 17. Ha dirigit quatre tesis doctorals en el camp de la química analítica i el medi ambient.

La seva trajectòria docent inclou docència de primer i segon cicle i grau en Química, doctorat i en el màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades.

Pel que fa a la gestió universitària cal destacar la seua labor com coordinador de primer curs del Grau en Química de la UJI durant el període 01/01/2010 - 31/08/2014, coordinador del "Projecte d'adaptació de la Llicenciatura en química al procés de convergència europea". Universitat Jaume I durant els anys 2005 a 2009 i coordinador del Programa de doctorat, "Química, Física i Ciències Aplicades" del Departament de CC. EXP de la Universitat Jaume I. 2004-2007.

Rosa Maria Marcè (URV)

Doctora en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, ​​actualment és catedràtica de Química Analítica de la Facultat de Química i Professora Distingida de la Universitat Rovira i Virgili. La seva activitat investigadora se centra en el desenvolupament i aplicació de nous mètodes analítics per a la determinació de contaminants orgànics en mostres ambientals (aigües, sediments, llots depuradora, aire, etc.). En particular, la seva investigació se centra tant en la millora de les tècniques de tractament de mostra, amb el desenvolupament de nous materials per a les tècniques d'extracció, com en la millora de la determinació cromatogràfica acoblada a l'espectrometria de masses, utilitzant instruments d'última generació. Els seus resultats de recerca han estat plasmats en més de 250 articles científics, 12 capítols de llibre i nombroses comunicacions a congressos. El seu índex h és de 64. Ha participat en més de 25 projectes competitius (sent investigador principal en 9 d'ells) i un nombre elevat de projectes de transferència de tecnologia.

Ha impartit docència de les àrees de la química analítica i de l'anàlisi mediambiental tant en estudis de grau (Química, Enginyeria Química, Enologia) com de màster (Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, Química a la Indústria, Dret Ambiental) i ha dirigit més de 23 tesis doctorals en aquests mateixos àmbits. És coordinadora del Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades des de 2006.

Enriqueta Anticó (UdG)

És titular d'universitat de l'àrea Química Analítica a la Universitat de Girona. És llicenciada i doctora en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat estades pre-doctorals a la University of California at Berkeley ia la Masaryk University (Brno, Rep. Txeca), i post-doctorals a l'ETH, Zürich. La seva activitat investigadora s'ha desenvolupat dins de diferents línies de recerca que, de forma general, actualment es focalitza en el desenvolupament de metodologies analítiques per a la determinació d'espècies inorgàniques i orgàniques, i també per a la determinació de compostos volàtils a diferents matrius ( aigües, aliments, etc). Més concretament, una part important d‟aquests estudis se centren en les tècniques de tractament de mostra, aplicades en combinació amb diferents tècniques instrumentals, espectroscòpiques i cromatogràfiques: ICP-MS, MP-AES, GC-MS. Els seus interessos inclouen el desenvolupament de nous dispositius basats en membranes polimèriques per a estudis d'especiació de diferents elements al medi ambient i per a la preconcentració de contaminants. És responsable de diferents contractes de transferència relacionats amb la presència de defectes olfactius en suro. Actualment, el seu índex h és de 25.

Ha participat a més de 20 projectes de recerca competitius. És autora de més de 90 articles científics i ha participat en nombrosos congressos. Pel que fa a la seva activitat docent, ha dirigit 7 tesis doctorals. Actualment imparteix docència als graus de Química i Biotecnologia de la Universitat de Girona. Així mateix participa a la docència del Màster Interuniversitari en tècniques Cromatogràfiques Aplicades, del qual és la coordinadora a la Universitat de Girona.