Una aliança líder

Tres institucions líders en formació superior, la Universitat Jaume I, la Universitat de Girona i la Universitat Rovira i Virgili comparteixen des del curs 2006-07 experiència i recursos per a l'excel·lència del programa del Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades. Fes clic en els logos per a més informació sobre cada universitat.

A continuació, les coordinadores del Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades.

Elena Pitarch (UJI)

Professora titular d'universitat de l'àrea de Química analítica de la Universitat Jaume I. L'àrea de recerca se centra en l'estudi de les possibilitats que l'espectrometria de masses amb diferents analitzadors ofereix en diferents camps d'aplicació, tant en seguretat alimentària com en el camp mediambiental. Després de finalitzar els seus estudis de llicenciatura en Ciències Químiques, va iniciar investigacions amb el desenvolupament de la seva tesi doctoral enfocada al desenvolupament de metodologia analítica per a la determinació de plaguicides organofosforats i organoclorats en mostres biològiques humanes. Les línies de la seva investigació han seguit, principalment, les evolucions instrumentals ocorregudes en el camp de la cromatografia de gasos, des de l'ús de GC amb detectors convencionals, passant per l'acoblament GC-MS amb analitzadors simples fins als acoblaments més nous utilitzant analitzadors de masses tàndem o espectròmetres de masses d'alta resolució amb analitzador TOF. Els projectes realitzats han permès el desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació quantitativa de diferents contaminants orgànics en diverses matrius (ambientals, biològiques, aliments, etc.). També ha participat en línies de recerca basades LC-MS per a la determinació d'analits, com ara drogues d'abús, fàrmacs o nitrosamines en aigües. Els últims desenvolupaments en el camp de la MS s'han dirigit al disseny d'estratègies de treball i desenvolupament de mètodes utilitzant les noves fonts d'ionització química a pressió atmosfèrica en GC (APCI).

Ha participat en més de 20 projectes d'investigació i compta amb més de 45 articles científics inclosos majoritàriament dins el 1er quartil de la seva categoria, així com en nombroses ponències a congressos científics. En l'actualitat el seu índex h és de 24.

Des d'un punt de vista docent, he estat (co) -Directora de 2 Tesis Doctorals defensades octubre de 2014 i abril de 2016, respectivament. Des del 2009, és la coordinadora del màster interuniversitari de Tècniques Cromatogràfiques Aplicades.

Rosa Maria Marcè (URV)

Doctora en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, ​​actualment és catedràtica de Química Analítica de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili. La seva activitat investigadora se centra en el desenvolupament i aplicació de nous mètodes analítics per a la determinació de contaminants orgànics en mostres ambientals (aigües, sediments, llots depuradora, aire, etc.). En particular, la seva investigació se centra tant en la millora de les tècniques de tractament de mostra, amb el desenvolupament de nous materials per a les tècniques d'extracció, com en la millora de la determinació cromatogràfica acoblada a l'espectrometria de masses, utilitzant instruments d'última generació. Els seus resultats de recerca han estat plasmats en més de 220 articles científics, 10 capítols de llibre i nombroses comunicacions a congressos. El seu índex h és de 50. Ha participat en més de 25 projectes competitius (sent investigador principal en 7 d'ells) i un nombre elevat de projectes de transferència de tecnologia.

Ha impartit docència de les àrees de la química analítica i de l'anàlisi mediambiental tant en estudis de grau (Química, Enginyeria Química, Enologia) com de màster (Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, Química a la Indústria, Dret Ambiental) i ha dirigit més de 20 tesis doctorals en aquests mateixos àmbits. És coordinadora del Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades des de 2006.

Manuela Hidalgo (UdG)

És catedràtica d'universitat de l'àrea Química Analítica a la Universitat de Girona. És llicenciada i doctora Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat estades post-doctorals a la University of California at Berkeley (Office of Environment, Health and Safety i School of Chemistry) i al Massachusetts Institute of Technology (Dept. of Environmental and Civil Engineering). La seva activitat investigadora s'ha desenvolupat dins de diferents línies d'investigació que, de forma general, en l'actualitat es focalitza en el desenvolupament de metodologies analítiques per a la determinació d'espècies inorgàniques i orgàniques, principalment en matrius ambientals. Més concretament, una part important d'aquests estudis se centren en les tècniques de tractament de mostra, aplicades en combinació amb diferents tècniques instrumentals, espectroscòpiques i cromatogràfiques: ICP-MS, XRF, LC-MS. Els seus interessos inclouen l'estudi del comportament ambiental dels contaminants en el medi, l'eliminació de contaminants mitjançant sistemes naturals de tractament o la reutilització d'aigües residuals.

Ha participat en més de 25 projectes de recerca competitius, en 9 d'ells com a investigadora principal. És autora de més de 110 articles científics. Pel que fa a la seva activitat docent, ha dirigit 10 tesis doctorals. En l'actualitat imparteix docència en els graus de Química i Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, així com en el Màster universitari en Ciència i Tecnologia de l'Aigua d'aquesta mateixa universitat. Així mateix participa en la docència del Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, del qual és la coordinadora a la Universitat de Girona.